טופס מינוי מוטבים

הוראה למינוי מוטבים
במידה והנך מעונין לציין/ להוסיף/ לשנות נהנים לקופה/ לקרן, ניתן:

  • להדפיס את המסמך ולמלאו כמתבקש.
  • המסמך יימסר במסירה ידנית או בדואר , על פי ההוראות הרשומות ע”ג הטופס ובדף ההסבר.