מסמכי הצטרפות

טופס הצטרפות

  • להדפיס את המסמכים.
  • למלא ,לחתום על המסמכים ולצרף תצלום תעודת זהות. עמית שכיר יחתים גם את המעסיק על גבי המסמכים (למעט עובדי מדינה).
  • להחזיר את המסמכים לאחד מסניפי הבנק הבינלאומי ו/או להנהלת הקרן.

דברי הסבר לטופס הצטרפות