מסמכי משיכה

משיכה מחשבון שכיר

משיכה מחשבון עצמאי

טופס בקשה למשיכת כספי נפטר עם יתרה נמוכה מ 8000 ₪

משיכה מחשבון נפטר

בקשה למשיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה

‫טופס העברה לחשבון שאינו בבעלותי (העברה לצד ג’)

לצורך ביצוע משיכת כספים ניתן:

  • להדפיס את המסמך.
  • למלא המסמך , לסמן “X” במקומות המתאימים ולחתום ליד ולצרף את המסמכים כנדרש.
  • להחזיר את כל המסמכים לאחד מסניפי הבנק הבינלאומי ו/או להנהלת הקרן.
  • למסמכים הנשלחים בדואר יש לצרף צילום ת.ז וצילום תדפיס עו”ש / צ’ק המאשר כי חשבון העו”ש לזיכוי מתנהל ע”ש העמית.

מסמך משיכת כספים – תיקון 5 הוראת השעה – יש לצרפו למסמך המשיכה הקיים.

בדיקת זכאות ודברי הסבר למשיכה מחשבון נפטר

‫טופס יפוי כח