עמוד הבית

01.01.2020

הודעה על השלמת הליך העברת ניהול קופת גמל שובל

אנו שמחים לבשר, כי קופת גמל שובל עברה ביום 01.01.2020 לניהולה של הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע”מ.

מספרי חשבונות עמיתי קופת גמל שובל נשארו ללא שינוי.
זכויות העמיתים בקופת הגמל שובל נשארו ללא שינוי.

לכל עמית שמורה הזכות, בכפוף לכל דין, להעביר את כספיו בקופת הגמל לכל קופת גמל אחרת.

הקופה המועברת: קופת גמל שובל מס’ מס הכנסה 130.
החברה המעבירה: שובל – חברה לניהול קופת גמל ענפית בע”מ  ח.פ. 520042319
החברה הקולטת: הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע”מ  ח.פ. 520042607

החברה הקולטת רשאית לשנות את תקנון הקופה, בכפוף להוראות הדין.

פרטים על החברה הקולטת:

כתובת אתר אינטרנט:  www.gemel-handesaim.co.il/

כתובת דוא”ל לפניות עמיתים:  gml-handesaim@fibi.co.il או באמצעות עמוד “צור קשר” https://www.gemel-handesaim.co.il/contact.php

טלפון לפניות עמיתים :  03-7706080

פניות מעסיקים : באמצעות טלפון 03-5155422, או עמוד “צור קשר” למעסיקים https://www.gemel-handesaim.co.il/contact-employer.php

פקס: 03-5155936

משיכת כספים מחשבון בעל יתרה נמוכה לחץ כאן

הודעה לעמית על פתיחת מסלולי השקעה המותאמים לגיל החוסך

בהתאם לדרישות אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, במשרד האוצר, החל מיום 1 בינואר 2016 יפעלו בקופת גמל שובל – קופת גמל ענפית שלושה מסלולי ברירת מחדל אשר ההשקעה בהם מותאמת לגיל העמיתים, מסלולים אלו יתווספו למסלול הכללי הקיים והוא ימשיך לפעול רק בעבור עמיתים קיימים. החל מיום 1 בינואר 2016 המסלול הכללי ייסגר להצטרפות של עמיתים חדשים.

פירוט המסלולים החדשים:

  • שובל – קופת גמל ענפית עד 50 – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם אינו עולה על 50.
  • שובל – קופת גמל ענפית 50-60 – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם לפחות 50 ואינו עולה על 60.
  • שובל – קופת גמל ענפית 60 ומעלה – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם 60 ומעלה.

למידע נוסף בנושא, אופן ההצטרפות למסלולים אלו – קרא כאן


שינויים בדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים

עמית/ה יקר/ה,

משנת 2015 נכנסו לתוקף שינויים בהסדרי הדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים על פי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

עיקרי השינויים באופן הדיווח:

החל מהדוח השנתי בגין שנת 2014, חברה מנהלת של קופת גמל או קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ובנוסף דוח שנתי מפורט. הדוח השנתי המפורט יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד של העמית ולא ישלח בדואר לכתובתו.

בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית, דוח רבעוני. גם דוח זה לא ישלח יותר בדואר לכתובת העמית אלא יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד.

לקריאה נוספת…


 הודעה לעמיתים

לידיעתכם, בהתאם להחלטת החברה שובל – חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע”מ החל מיום 1.1.2014 הועבר התפעול של שובל – קופת גמל ענפית מבנק יהב לעובדי המדינה בע”מ – לבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ.

זכויות העמיתים הועברו באופן אוטומטי בין הבנקים, לרבות שם הקופה, מסלול ההשקעה, הוותק, הפרטים האישיים ופרטי המוטבים בחשבון.

בכל שאלה או בקשה נוספת ניתן לפנות למוקד הטלפוני בטלפון 03-7706088.

שעות פעילות המוקד:

ימים א’ – ה’: 8:00-17:00
יום ו’, ערבי חג וימי חול המועד: 8:00-12:00

לידיעתכם, באפשרותכם לקבל בסניפי הבנק הבינלאומי, מגוון הלוואות בתנאים אטרקטיביים.
לפרטים, אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר האינטרנט בכתובת:
הלוואות לעמיתי קופת גמל שובל בתנאים אטרקטיביים בבינלאומי

פרטי סניפי הבנק הבינלאומי

איתור חשבונות עמיתים

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מקים בימים אלו ממשק אינטרנטי מרכזי לאיתור חשבונות עמיתים, אשר יאפשר לעמיתים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים. בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2012-9-18 העוסק בנושא זה חייבת החברה להעביר באופן ממוכן ומאובטח אל הממשק האינטרנטי המרכזי, מידע לגבי כלל חשבונות העמיתים. המידע יכלול מספר ת.ז. של העמית ואינדיקציה אודות קיומו של חשבון אחד או יותר ע”ש העמית בקופ”ג. הנך זכאי/ת לבקש מהחברה להסיר מהממשק הנ”ל את המידע אודות חשבונך בקופ”ג שובל. החל משבועיים מיום קבלת הבקשה, או מיום העברת המידע הסמוך לממשק, לפי המאוחר, תחדל החברה להעביר פרטים אודות חשבונות שהוסרו מהממשק כאמור לעיל.

  1. טופס בקשת להסרת פרטים מהממשק האינטרנטי נמצא תחת הקישור ” טפסים להורדה”.
  2. איש קשר בדבר הממשק האינטרנטי נמצא תחת הקישור “צור קשר”.