מבנה החברה

בעלי מניות עיקריים: אין.
קופת גמל “שובל” היא חברה בעלת חברים, החברים הינם כל עמיתי קופת הגמל והחתומים על מסמכי היסוד של החברה.
(זאת לפי סעיף 5 לתקנון החדש לחברה המנהלת).

בעלי השליטה: הסתדרות המיקרוביולוגים והביוכימאים.
לנציגי הסתדרות המיקרוביולוגים והביוכימאים יש כ26% מכח ההצבעה באסיפות הכלליות.
(זאת לפי סעיף 8.2 לתקנון החברה המנהלת)
למזכ”ל הסתדרות המיקרוביולוגים והביוכימאים, אסתר אדמון , ישנה הזכות למנות 1/3 מחברי הדירקטוריון וביניהם יו”ר הדירקטוריון.
(זאת לפי סעיף 9.4 לתקנון החדש).

תרשים מבנה אחזקות הקבוצה : אין.
החברה המנהלת לא שייכת לשום קבוצה.

חברי דירקטוריון

שם עיסוק עיקרי תפקיד בדירקטוריון האם דירקטור חיצוני/פנימי
אסתר אדמון מזכ”ל הסתדרות הביוכמאים והמיקרוביולוגים דירקטורית פנימי
מיכל נדלר גמלאית מעבדות בי”ח העמק יו”ר הדירקטוריון פנימי
אורעד שמש ביוכימאי עובד מעבדה בבית חולים “שניידר” דירקטור פנימי
אורעד שמש מנהל . דירקטור פנימי
יוסי סולניק מנכ”ל חברת “אומנה בקרה פיננסית בע”מ”, נציג חיצוני בוועדת השקעות בקרן השתלמות לרוקחים, יועץ ניהולי ויועץ לניהול כלכלת המשפחה. דירקטור חיצוני
ד”ר פואד עקאד מנהל המחלקה לאנטומולוגיה במעבדות המרכזיות משרד הבריאות דירקטור פנימי
גב’ אסנת עמרם מנהלת מרכז מחקר מכון ויצמן דירקטורית פנימי

דירקטוריון מתכנס לפחות 4 פעמים בשנה

חברי ועדת השקעות

שם עיסוק עיקרי תפקיד בוועדה האם נציג מן הציבור
 יעקב אייזנר   יועץ כלכלי נציג חיצוני  כן
יוסי סולניק מנכ”ל חברת “אומנה בקרה פיננסית בע”מ”, נציג חיצוני בוועדת השקעות בקרן השתלמות לרוקחים, יועץ ניהולי ויועץ לניהול כלכלת המשפחה. יו”ר הוועדה כן
הילה כורם כהן רו”ח במשרד בינימיני דניאל ושות’ נציגה חיצונית  כן

ועדת השקעות מתכנסת אחת לשבועיים

חברי ועדת ביקורת

שם עיסוק עיקרי תפקיד בוועדה האם נציג מן הציבור
יוסי סולניק מנכ”ל חברת “אומנה בקרה פיננסית בע”מ”, נציג חיצוני בוועדת השקעות בקרן השתלמות לרוקחים, יועץ ניהולי ויועץ לניהול כלכלת המשפחה. יו”ר הועדה כן
גב’ אסנת עמרם מנהלת מרכז מחקר מכון ויצמן חברת הועדה לא
אורעד שמש חבר הועדה לא

וועדת ביקורת מתכנסת לפחות 4 פעמים בשנה

חברי ההנהלה הבכירה ונושאי משרה בחברה.

גב’ אסתר אדמון – מנכ”לית.
רו”ח בשאר קאסם – מנהל כספים
עו”ד ליאור כץ – יועץ משפטי והממונה על האכיפה הפנימית.
רו”ח עופר קירו – רו”ח חיצוני.
עו”ד מיכאל גילינסקי – מבקר פנים.