גלישה בחשבון האישי

בכדי שתוכל לצפות בנתוני חשבונך האישי, עומד לרשותך אתר ייעודי – “מידע און ליין קופות גמל” בכתובת: www.gemel-info.co.il.

באתר ניתן לקבל מידע עדכני אודות חשבונותיך בחברה, לרבות תנועות ויתרות בחשבונות והחל מהדוח השנתי לשנת 2014 גם את הדוחות התקופתיים (שנתי /רבעוני).

בכדי לצפות בדוחות השנתיים והרבעוניים עליך להיכנס לחשבונך האישי המקוון ובתפריט הראשי לבחור “דיווחים תקופתיים לעמית”.

המידע לגבי יתרות / תנועות מתעדכן אחת לחודש, עד ה- 20 לחודש והוא נכון לגבי החודש הקודם.

עוד בחשבונך האישי המקוון :

  • תפריט “המסמכים שלי” באמצעותו תוכל לצפות במסמכים שונים ששלחת אל החברה ו/או הודעות שונות ששלחה החברה אליך (המסמכים/הודעות המוצגים הם משנת 2018 ואילך).
  • תפריט “דיווחי הפקדות מהמעסיק” באמצעותו תוכל לשלוף את הפקדות מעסיקך לחשבון (החל מהפקדות בגין שנת 2018) לפי חתך מועדי ההפקדה או לפי חודשי השכר. דיווח הפקדות המעסיק מוצג בטבלה אל מול רישום הזכויות שבוצעו בחשבונך ע”י החברה.

בכדי שתוכל להיכנס לחשבונך האישי המקוון ולצפות בדוחות וכן במידע הנוסף השוטף נדרשים קוד משתמש וסיסמה.

לתשומת לב עמיתים שהינם לקוחות הבנק הבינלאומי:

אם הנך לקוח/ה של הבנק הבינלאומי ויש ברשותך קוד משתמש וסיסמה לצפייה בחשבון הבנק שלך, לא נדרש לקבל קוד משתמש וסיסמה ייעודיים לאתר “מידע און ליין קופות גמל“.

קוד המשתמש והסיסמה אשר ברשותך יאפשרו לך גם צפייה בחשבונך/חשבונותיך בחברה.

לקוחות הבינלאומי: בכדי לצפות בדוחות השנתיים/הרבעוניים, יש להיכנס לחשבון עם קוד המשתמש והסיסמה, לבחור בתפריט הראשי ב”פיקדונות וחסכונות” ואז “קופות גמל” ← דיווחים תקופתיים לעמית / מידע חודשי לחשבון / מידע חודשי למסלול.

לקבלת קוד משתמש וסיסמה, אם אלו אינם ברשותך:

באפשרותך להצטרף לשירות מידע אישי כאן באתר החברה.

תנאי הכרחי להצטרפות לשירות הוא שהטלפון הנייד שלך מעודכן בחברה (כי לשם נשלחת הסיסמה). אם אינך יודע אם הטלפון מעודכן או לא, החל את תהליך ההצטרפות. תתקבל הודעה על גבי המסך לגבי מספר הטלפון הנייד. אם תמצא כי זה אינו מעודכן, יש למלא טופס לעדכון פרטים (תפריט “טפסים”, “מסמכי עדכון פרטים אישיים”) ולהעבירו לחברה באחד הערוצים המפורט בסוף הטופס.

לאחר מספר ימים, כאשר הטלפון יעודכן, תוכל להצטרף לשירות.

תשלח אליך הודעה במסרון (סמס)/בדוא”ל בסיום ביצוע העדכון.

להצטרפות לחץ כאן

לידיעתך, ניתן לקבל קוד משתמש וסיסמה גם בכל אחד מסניפי הבנק הבינלאומי.

חובה להצטייד בתעודת הזהות.

לאיתור סניף