הממונה על פניות הציבור

לתשומת ליבכם, עומד לרשותכם ערוץ ישיר למבקר הפנים של קופת גמל עו”ד מיכאל גלינסקי.
תוכלו להעביר אליו כל פניה בנושא הקשור לקופה או לחשבונכם בקופה. מבקר הפנים, מתוקף תפקידו, חייב לבדוק באופן רציני, מסודר ובסודיות כל פנייה.
טלפון: 03-5616303
מייל michaelg@audit-fa.co.il