דוחות כספיים חברה מנהלת

2019דו”ח רבעון ראשוןדו”ח רבעון שנידו”ח רבעון שלישידו”ח שנתי חברה מנהלת
2018דו”ח רבעון ראשוןדו”ח רבעון שנידו”ח רבעון שלישידו”ח שנתי חברה מנהלת
2017דו”ח רבעון ראשון
דו”ח רבעוני דירקטוריון
דו”ח רבעון שנידו”ח רבעון שלישידו”ח שנתי חברה מנהלת
2016דו”ח רבעון ראשון
דו”ח רבעוני דירקטוריון
דו”ח רבעון שני
דו”ח רבעוני דירקטוריון
דו”ח רבעון שלישידו”ח שנתי חברה מנהלת
דו”ח שנתי דירקטוריון
דו”ח שנתי עסקי התאגיד
2015דו”ח רבעון ראשוןדו”ח רבעון שנידו”ח רבעון שלישידו”ח שנתי חברה מנהלת
דו”ח שנתי דירקטוריון
דו”ח שנתי עסקי התאגיד
2014דו”ח רבעון ראשוןדו”ח רבעון שנידו”ח רבעון שלישידו”ח שנתי חברה מנהלת
2013דו”ח רבעון ראשוןדו”ח רבעון שנידו”ח רבעון שלישידו”ח שנתי חברה מנהלת
2012דו”ח רבעון ראשוןדו”ח רבעון שנידו”ח רבעון שלישידו”ח שנתי חברה מנהלת
2011דו”ח רבעון ראשוןדו”ח רבעון שנידו”ח רבעון שלישידו”ח שנתי חברה מנהלת
2010דו”ח רבעון ראשוןדו”ח רבעון שנידו”ח רבעון שלישידו”ח שנתי חברה מנהלת
2009דו”ח רבעון ראשוןדו”ח רבעון שנידו”ח רבעון שלישידו”ח שנתי חברה מנהלת
2008דו”ח רבעון ראשוןדו”ח רבעון שנידו”ח רבעון שלישידו”ח שנתי חברה מנהלת
2007 דוחות כספיים רבעוניים