הוצאות ישירות

2019

2018

2008-2017

מסלול כללי – דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים 12/2017
מסלול עד גיל 50: דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים 12/2017
מסלול גילאים 50-60: דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים 12/2017
מסלול גיל 60 ומעלה: דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים 12/2017
מצרפי: דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים 12/2017

מסלול כללי – דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים 01/2017
מסלול עד גיל 50: דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים 01/2017
מסלול גילאים 50-60: דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים 01/2017
מסלול גיל 60 ומעלה: דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים 01/2017

מסלול כללי – דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים 12/2016
מסלול עד גיל 50: דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים 12/2016
מסלול גילאים 50-60: דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים 12/2016
מסלול גיל 60 ומעלה: דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים 12/2016
מצרפי: דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים 12/2016

מסלול כללי – דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים 06/2016
מסלול עד גיל 50: דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים 06/2016
מסלול גילאים 50-60: דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים 06/2016
מסלול גיל 60 ומעלה: דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים 06/2016
מצרפי: דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים 06/2016

שובל מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 01-12/2015
שובל מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2015
שובל מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2014
שובל מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2014
שובל מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2013
שובל מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2013
שובל מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2012
שובל מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2012
שובל מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2011
שובל מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2011
שובל מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2010
שובל מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2010
שובל מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2009
שובל מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2009
שובל מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2008