רשימת נכסים רבעונית

רבעון 4

2019

רבעון 3 2019

רבעון 2 2019

רבעון 1 2019

רבעון 4 2018

רשימת נכסים רבעונית שובל כללי (12/18) (02/04/19)

רשימת נכסים רבעונית שובל עד 50 (12/18)  (02/04/19)

רשימת נכסים רבעונית שובל 50-60 (12/18)  (02/04/19)

רשימת נכסים רבעונית שובל מעל 60 (12/18)  (02/04/19)

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת (12/18)  (02/04/19)

רשימת נכסים רבעונית (12/18) אישור רו”ח

רבעון 3 2018

רשימת נכסים רבעונית שובל כללי (09/18)  (30/11/18)

רשימת נכסים רבעונית שובל עד 50 (09/18)  (30/11/18)

רשימת נכסים רבעונית שובל 50-60 (09/18)  (30/11/18)

רשימת נכסים רבעונית שובל מעל 60 (09/18)  (30/11/18)

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת (09/18)  (30/11/18)

רשימת נכסים רבעונית (09/18) אישור רו”ח


רבעון 2 2018

רשימת נכסים רבעונית שובל כללי (06/18)  (18/12/18)

רשימת נכסים רבעונית שובל עד 50 (06/18)  (18/12/18)

רשימת נכסים רבעונית שובל 50-60 (06/18)  (18/12/18)

רשימת נכסים רבעונית שובל מעל 60 (06/18)  (18/12/18)

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת (06/18)  (18/12/18)

רשימת נכסים רבעונית (06/18) אישור רו”ח


רבעון 1 2018

רשימת נכסים רבעונית שובל כללי (03/18)  (04/06/18)

רשימת נכסים רבעונית שובל עד 50 (03/18)  (04/06/18)

רשימת נכסים רבעונית שובל 50-60 (03/18)  (04/06/18)

רשימת נכסים רבעונית שובל מעל 60 (03/18)  (04/06/18)

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת (03/18)  (04/06/18)

רשימת נכסים רבעונית (03/18) אישור רו”ח


רשימת נכסים רבעונית שובל כללי (12/17)  (30/03/18)

רשימת נכסים רבעונית שובל עד 50 (12/17)  (30/03/18)

רשימת נכסים רבעונית שובל 50-60 (12/17)  (30/03/18)

רשימת נכסים רבעונית שובל מעל 60 (12/17)  (30/03/18)

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת (12/17)  (30/03/18)

רשימת נכסים רבעונית (12/17) אישור רו”ח

רשימת נכסים רבעונית שובל כללי (09/17)  (27/11/17)

רשימת נכסים רבעונית שובל עד 50 (09/17)  (27/11/17)

רשימת נכסים רבעונית שובל 50-60 (09/17)  (27/11/17)

רשימת נכסים רבעונית שובל מעל 60 (09/17)  (27/11/17)

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת (09/17)  (27/11/17)

רשימת נכסים רבעונית (09/17) אישור רו”ח

רשימת נכסים רבעונית שובל כללי (06/17)  (31/08/17)

רשימת נכסים רבעונית שובל עד 50 (06/17)  (31/08/17)

רשימת נכסים רבעונית שובל 50-60 (06/17)  (31/08/17)

רשימת נכסים רבעונית שובל מעל 60 (06/17)  (31/08/17)

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת (06/17)  (31/08/17)

רשימת נכסים רבעונית (06/17) אישור רו”ח

רשימת נכסים רבעונית שובל כללי (03/17)  (03/09/17)

רשימת נכסים רבעונית שובל עד 50 (03/17)  (03/09/17)

רשימת נכסים רבעונית שובל 50-60 (03/17)  (03/09/17)

רשימת נכסים רבעונית שובל מעל 60 (03/17)  (03/09/17)

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת (03/17)  (03/09/17)

רשימת נכסים רבעונית (03/17) אישור רו”ח

רשימת נכסים רבעונית שובל כללי (12/16)  (02/04/17)

רשימת נכסים רבעונית שובל עד 50 (12/16)  (02/04/17)

רשימת נכסים רבעונית שובל 50-60 (12/16)  (02/04/17)

רשימת נכסים רבעונית שובל מעל 60 (12/16)  (02/04/17)

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת (12/16)  (02/04/17)

רשימת נכסים רבעונית (12/16) אישור רו”ח

רשימת נכסים רבעונית שובל כללי (09/16)  (29/11/16)

רשימת נכסים רבעונית שובל עד 50 (09/16)  (29/11/16)

רשימת נכסים רבעונית שובל 50-60 (09/16)  (29/11/16)

רשימת נכסים רבעונית שובל מעל 60 (09/16)  (29/11/16)

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת (09/16)  (29/11/16)

רשימת נכסים רבעונית (09/16) אישור רו”ח

רשימת נכסים רבעונית שובל כללי (06/16) (29/08/16)

רשימת נכסים רבעונית שובל עד 50 (06/16)  (22/03/17)

רשימת נכסים רבעונית שובל 50-60 (06/16)  (22/03/17)

רשימת נכסים רבעונית שובל מעל 60 (06/16)  (22/03/17)

רשימת נכסים רבעונית (06/16) אישור רו”ח (29/08/16)

דו”ח נכסים רבעונית שובל כללי (03/16) (31/05/16)

רשימת נכסים רבעונית שובל עד 50 (03/16)  (22/03/17)

רשימת נכסים רבעונית (03/16) אישור רו”ח (31/05/16)

רשימת נכסים רבעונית (12/15)  אישור רו”ח (31/03/16)

רשימת נכסים רבעונית (09/15)  אישור רו”ח (25/11/15)

רשימת נכסים רבעונית (06/15)  אישור רו”ח (01/09/15)

רשימת נכסים רבעונית (03/15)  אישור רו”ח (28/05/15)

רשימת נכסים רבעונית (12/14)  אישור רו”ח (01/04/15)

רשימת נכסים רבעונית (09/14)  אישור רו”ח (27/11/14)

רשימת נכסים רבעונית (06/14)  אישור רו”ח (28/08/14)

רשימת נכסים רבעונית (03/14)  אישור רו”ח (23/06/14)

רשימת נכסים רבעונית (12/13)  אישור רו”ח (27/03/14)

רשימת נכסים רבעונית (09/13)  אישור רו”ח (29/11/13)

רשימת נכסים רבעונית (06/13)  אישור רו”ח (29/08/13)

רשימת נכסים רבעונית (03/13)  אישור רו”ח (30/05/13)

רשימת נכסים רבעונית (12/12)  אישור רו”ח (24/03/13)

רשימת נכסים רבעונית (09/12)  אישור רו”ח (29/11/12)

רשימת נכסים רבעונית (06/12)  אישור רו”ח (30/08/12)

רשימת נכסים רבעונית (03/12)  אישור רו”ח (31/05/12)

רשימת נכסים רבעונית (12/11)  אישור רו”ח (29/03/12)

רשימת נכסים רבעונית (09/11)  אישור רו”ח (01/12/11)

רשימת נכסים רבעונית (06/11)  אישור רו”ח (03/09/11)

רשימת נכסים רבעונית (03/11)  אישור רו”ח (02/06/11)

רשימת נכסים רבעונית (12/10)  אישור רו”ח (03/04/11)

רשימת נכסים רבעונית (09/10)  אישור רו”ח (05/12/10)

רשימת נכסים רבעונית (06/10)  אישור רו”ח (05/09/10)

רשימת נכסים רבעונית (03/10)  אישור רו”ח (31/05/10)

רשימת נכסים רבעונית (12/09)  אישור רו”ח (08/04/10)

רשימת נכסים רבעונית (09/09)  אישור רו”ח (07/12/09)

רשימת נכסים רבעונית (06/09)  אישור רו”ח (31/08/09)

רשימת נכסים רבעונית (03/09)  אישור רו”ח

רשימת נכסים רבעונית (12/08)  אישור רו”ח

רשימת נכסים רבעונית (09/08)  אישור רו”ח