צדדים קשורים

צדדים קשורים – פסגות ניירות ערך בע”מ

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים מסלול כללי רבעון 4 2017

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים מסלול עד 50 רבעון 4 2017

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים מסלול 50-60 רבעון 4 2017

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים מסלול 60 ומעלה רבעון 4 2017

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים מסלול כללי רבעון 4 2016

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים מסלול עד 50 רבעון 4 2016

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים מסלול 50-60 רבעון 4 2016

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים מסלול 60 ומעלה רבעון 4 2016

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים מסלול כללי רבעון 2 2016

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים מסלול עד 50 רבעון 2 2016

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים מסלול 50-60 רבעון 2 2016

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים מסלול 60 ומעלה רבעון 2 2016

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים מסלול עד 50 רבעון 1 2016

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים מסלול כללי רבעון 1 2016

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 3 2016

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 4 2015

רשימת צדדים קשורים לפסגות מעודכנת לחודש דצמבר 2015

רשימת צדדים קשורים לפסגות מעודכנת לחודש נובמבר 2015

רשימת צדדים קשורים לפסגות מעודכנת לחודש אוקטובר 2015

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 3 2015

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 2 2015

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 4 2014

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 3 2014

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 2 2014

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 1 2014

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 4 2013

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 3 2013

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 2 2013

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 1 2013

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 4 2012

09/2012: במהלך רבעון 3 2012 לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים.

06/2012: במהלך רבעון 2 2012 לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים.

03/2012: במהלך רבעון 1 2012 לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים.

12/2011: במהלך הרבעון הרביעי לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים.

09/2011: במהלך הרבעון השלישי לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים.

06/2011: במהלך הרבעון השני לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים.

03/2011: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים.

12/2010: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים.

09/2010: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים.